Dva výtvory hrůzného profesora Putricida brání přístupu do jeho laboratoře. Zdeformovaný Festergut a jeho plyny důkladně prověří schopnosti healerů a DPS vypořádat se s nástrahami Citadely. Zhluboka se nadechněte, může to být naposled.

festergut“NOOOO! You kill Stinky! You pay!“

Schopnosti:

Gaseous Blight – všichni hráči v místnosti dostanou zranění, které se snižuje s počtem inhale.

Inhale Blight – nasaje plyn z místnosti, čímž sníží zranění jím způsobovaná hráčům. Zároveň však zvýší Festergutovo zranění o 30 %. Po třetím nádechu přichází výdech, který způsobí masivní zranění všem v místnosti, pokud nejsou Inoculated

Gas Spore – vytvoří dvě (tři na 25-man) spóry na hráčích, které po 12 sekundách explodují a mírně zraní vše okolo. Zároveň však dají kumulativní redukci 25 % na zranění způsobená vypuštěním plynů.

Vile Gas – infikuje oblast 10 yardů a cíli způsobí zranění po šest vteřin. Cíl bude zvracet na všechny v dosahu a zraňovat je tak, zatímco sám nemůže nic dělat.

Gastric Bloat – cíluje současného tanka a zvýší zranění tankem způsobovaná o 10 %. Stackuje se až do devíti zvýšení, desáté znamená výbuch tanka a zranění všeho okolo (nejčastěji taky wipe)
Taktika:

Boj s Festergutem je zkouška vaší výbavy – pokud nemáte dostatečné DPS, těžko jej budete zabíjet. Stejně tak bude otestována výbava tanků a healerů, protože zranění Festergutem způsobovaná jsou masivní (kolem 15 000 normálním melee bez inhale pro tanka) a raid dostává v prvních fázích velké plošné zranění. Je nemožné přežít enrage po pěti minutách déle než pár sekund.
Základní rozestavení:

Nejlepší je tankovat bosse ve středu místnosti s melee blízko za jeho zády, nejblíže tankům, jak jen to jde. Ranged a případně část healerů se rozmístí po místnosti s rozestupy 12 y (například pomocí /distance 12 s addonem DBM) a pohybuje se pouze ve chvíli, kdy se objeví spóry. Se spórami je nutné se seběhnout na skupiny (nejčastěji jedna melee a tanci, zbytek se pak rozdělí ranged a healeři), hodí se předem dohodnout místa, kam se spórou běhat.
Tankové a melee DPS:

Melee DPS se starají pouze o dvě věci – aby co nejrychleji zabili bosse a zároveň při spórách byli do 5 yardů od tanka. Tankové mezitím stojí před bossem a drží jej na místě. Jakmile aktivní tank dosáhne devíti stacků Gastric Bloat, musí jej druhý tank vystřídat, ideálně při chvíli inhale. Pokud je k dispozici paladin, ihned po střídání se hodní na nyní neaktivního tanka dát Hand of Salvation. Neaktivní tank může pomáhat DPS, ale opatrně, protože má výrazně vyšší zranění a snadno přeaggruje. Nesmí také zapomenout nahodit tankovací schopnosti před převzetím bosse jakmile mu spadne Gastric Bloat. Paladini mohou zrušení debuffu urychlit sesláním Divine Shield. Aktivní tank dává pozor zejména během třetího inhale, kdy musí nasadit záchranné ability, jinak jej healeři nejspíš nebudou schopní udržet naživu.
Ranged DPS a healeři:

Ranged DPS se pochopitelně snaží také zabíjet bosse, ale prioritou je získávání inoculated ze spór a dodržování rozestupů kvůli zvracení. Výjimkou mohou být mágové a shadow priesti, kteří mohou vypuštění plynů přežít v kostce, respektive kuličce. Healeři se při prvních dvou inhale soustředí zejména na raid, ale třetí inhale znamená snahu o udržení tanka naživu. Tyto fáze se po vypuštění plynů opět střídají stále dokola až do konce boje.
Speciální achievementy:

Slu Shot Shortage – zabijte Festerguta bez toho, aby libovolný člen raidu dosáhl tří stacků inoculated.