Rotface je druhý z mazlíků profesora Putricida v Plagueworks části Icecrown Citadel. Boj s ním je však výrazně odlišný od relativně klidného zdolávání Festerguta, ve kterém šlo především o zvládnutí velikosti zranění přelívající se mezi tanky a raidem. Rotface náležitě prověří schopnost raidu koordinovat svůj pohyb, což se extrémně hodí jako trénink právě na Putricida.

„I think I made an angry poo-poo. It gonna blow!“
Schopnosti

Mutated Infection (HC10M, 25M, HC25M) – Náhodný člen raidu dostane tuto disease, každou sekundu nature damage a 50% redukci léčení (v HC 75%). Jakmile efekt skončí (sám po 12 sekundách, nebo dispellem), vytvoří se u hráče Little Ooze.

Ooze Flood (25M) – Přibližně každých 20–30 sekund se zaplní prostor pod jedněmi ze čtyř trubek ve zdi zeleným slizem, který způsobuje každou sekundu zranění a o 25 % zpomaluje pohyb. Pořadí trubek je náhodné, ale každá se aktivuje znovu nejdříve ve chvíli, kdy už byly aktivovány všechny ostatní. Před aktivací trubky je u ní viditelný efekt tryskajícího slizu.

Slime Spray (HC10M, 25M, HC25M) – Cíluje náhodného hráče, za nímž se během 1,5sekundového cast timu Rotface otáčí (viz). Jakmile cast dokončí, boss se už nehýbe a chrlí v kuželu před sebe sliz způsobující nature damage. Z efektu jde poměrně snadno odběhnout.
Little Ooze

Sticky Ooze (25M) – Pod náhodným členem raidu se utvoří malá kaluž slizu, která zpomaluje pohyb o 50 % a způsobuje nature damage.

Weak Radiating Ooze – Aura, která způsobuje zranění postavám v okruhu 10 yardů od Little Ooze. Jakmile se v tomto okruhu objeví jiná Ooze, aura zajistí jejich spojení.
Big Ooze

Sticky Ooze (25M) – Stejné, jako Sticky Ooze u Little Ooze, jen způsobuje větší zranění.

Radiating Ooze (25M) – Aura, která způsobuje každé 2 sekundy zranění postavám v okruhu 10 yardů a zajišťuje spojení s Little Ooze. Jakmile Big Ooze absorbuje Little Ooze, dostane jeden stack Unstable Ooze.

Unstable Ooze – Buff, který se stackuje při absorbování Little Ooze a zvětšuje zranění, jaké Big Ooze způsobí. Jakmile se nastackuje na 5, může dojít (a obvykle okamžitě dojde) k Unstable Ooze Explosion.

Unstable Ooze Explosion (25M) – Big Ooze se zastaví a započne 4sekundový cast time, na jehož začátku je vybráno několik náhodných postav a na místo, kde tyto postavy v onu chvíli stály, následně dopadnou kusy slizu, které zraní kohokoli v dosahu 6 yardů.
Taktika

Boj je jednofázový se vcelku pravidelnou rotací Rotfacových schopností. Co komplikuje situaci a narušuje rytmus, je postupné zkracování intervalů mezi nimi. Na boj jsou v 10-man i 25-man verzi potřeba dva tanci; v 10-man módu si s bojem poradí 2–3 healeři, v 25-man jich budete potřebovat 5–7. Platí, že pro každého z tanků musí být samostatný healer (případně dva v 25-man) a další healer (v 25-man 2–3) se postará o raid.
Rozestavění raidu

Main tank (MT) drží bosse ve středu místnosti, přičemž zbytek raidu utvoří nevelkou skupinku za bossem. Je vhodné, aby se i ranged DPS drželi blízko středu – nejenže se tak vyhnou zranění od záplavy slizem, ale také dají prostor offtankovi (OT) ke kitování Ooze.
Slime Spray

Jakmile se Rotface otočí za někým z raidu a začne cast time Slime Spray, celý raid musí odběhnout lehce stranou, a vyhnout se tak kuželovému prostoru, kde Slime Spray dává zranění – výrazně se tak ulehčí práce healerům.
Mutated infection

Jakmile první člen raidu dostane Mutated Infection, odběhne spolu s OT stranou od raidu. Tam nechá debuff vypršet a objeví se Little Ooze, kterou si přebere OT. Little Ooze je imunní na taunt, takže ještě stihne několik útoků na svůj původní cíl, než si OT vybuduje aggro. Vzhledem k tomuto a s ohledem na DoT z Mutated Infection (a redukce efektivity léčení) si jeden z healerů cíl debuffu musí pohlídat.

OT následně Ooze kituje po vnějším obvodu místnosti. Je vhodné, aby se při tom vyhýbal kalužím z Ooze Flood, ale na rozdíl od ostatních členů raidu jimi přeci jen může vcelku bez obav proběhnout. V každém případě ale nezabíhá příliš blízko stěnám místnosti, aby ostatní mohli zajistit spojení kitované Ooze s dalšími Little Ooze.

Každá další oběť Mutated Infection nemíří k OT, ale musí se přiblížit na deset yardů ke kitované Ooze. V té chvíli musí dostat dispell (nebo se pohybovat poblíž kitované Ooze, dokud debuff neskončí) a jakmile se objeví Little Ooze, je otázkou jednoho ticku aury, aby se Ooze spojily. Pro oběť Mutated Infection to znamená další zranění, proto je pozornost healerů opravdu nutná.

Na dispellování Mutated Infection je vhodné vybrat konkrétního hráče, který si zvládne pohlídat polohu infikované postavy. Předčasný dispell může způsobit veliké problémy (když se natauntovatelná Ooze vydá útočit na někoho uprostřed raidu), správné načasování je proto nezbytné.

Jakmile se spojí aspoň dvě Little Ooze, stane se z nich Big Ooze. Ta spojením s dalšími Little Ooze dostává stacky buffu, který zesiluje její útoky. Big Ooze jde (a musí se) tauntovat, přitom u ní tank nesmí být na melee vzdálenost – pro tankování využívá jen ranged abilit. Důvodem je velmi vysoké zranění, jaké Big Ooze na krátkou vzdálenost způsobí.
Unstable Ooze Explosion

Od chvíle, kdy se spojí s pátou Little Ooze, může Big Ooze kdykoli použít explozi. Nejdříve se zastaví, přičemž v té chvíli se hodí, aby byl raid rozprostřen po co nejmenším prostoru, protože Big Ooze zaměřuje náhodné členy raidu, na jejichž místo pak dopadnou kusy slizu. Následně začne 4sekundový cast time, během kterého je potřeba, aby raid odběhl minimálně 6 yardů od míst, kam budou slizy dopadat, ideálně ale o něco dál, až do prostoru, kde se objevují kaluže slizu z Ooze Flood (ale samozřejmě ne do kaluže). Jakmile Rotface znovu použije Mutated Infection, celý postup se opakuje.
Poznámky

Death Knight – Ideální povolání pro OT: má dostatek tankovacích ranged schopností, navíc může hodně pomoci vhodným používáním Chains of Ice (zdržet Big Ooze, když je moc blízko, zastavit Little Ooze, aby se sloučila s Big Ooze…)

Holy Paladin – V boji se nám hodně osvědčilo, když Holy Paladin držel na OT Sacred Shield a Beacon of Light, přičemž healoval primárně tanka a sekundárně cíle Mutated Infection; healy se přenášely na OT, i když byl na druhé straně místnosti, což mu umožnilo kitování přežít. V případě, že by OT potřeboval rychle utéct z Ooze Flood, je dobré mít v záloze Hand of Freedom.

Mage – Mágové by zde neměli používat Mirror Image, když na sobě mají Little Ooze – tato schopnost instantně resetuje aggro, takže pak hrozí, že se Little Ooze pustí do raidu, s největší pravděpodobností do healerů.

Shadow Priest – Pro snadné spojení Ooze bez rizika obdržení velkého damage může použít Dispersion.

Shaman – S ohledem na jednofázový charakter boje je načasování Bloodlust/Heroism jen na dohodě s ostatními. Kvůli zkracování intervalů Rotfacových schopností se však spíše hodí v pozdější části boje.
Speciální achievementy

Dances with Oozes (10-player) a Dances with Oozes (25-player) – Je nutné porazit Rotface, aniž by Big Ooze použila schopnost Unstable Ooze Explosion.