Professor Putricide je závěrečným bossem Plagueworks části Icecrown Citadel. Boj s ním používá několik zajímavých – a vlastně i zábavných – mechanizmů a je nadprůměrně náročný na koordinaci celého raidu. To se projeví zejména v přechodech mezi fázemi a v poslední, třetí fázi, kde je nezbytné, aby každý člen raidu dokonale věděl, co přesně má a nemá dělat.

„Good news, everyone! I think I perfected a plague that will destroy all life on Azeroth!“
Schopnosti
Professor Putricide

Slime Puddle (HC10M, 25M, HC25M) – Vytvoří kaluž slizu, která každou sekundu zraňuje všechny postavy, které na ni stojí.

Unstable Experiment – Vytvoří zelenou Volatile Ooze nebo oranžový Gas Cloud.

Tear Gas – Při přechodu mezi fázemi na 20 sekund znemožní hráčům pohyb, používání schopností a zajistí jim imunitu na jakékoli zranění. V heroic módu se tato schopnost nevyskytuje.

Choking Gas (HC10M, 25M, HC25M) – Vytvoří na podlaze dvě bomby, které zraní blízké postavy a sníží jim šanci na zásah. Po 20 sekundách vybuchnou, čímž způsobí větší zranění cílům do 10 yardů a snížení šance na zásah, viz Choking Gas Explosion (HC10M, 25M, HC25M).

Malleable Goo (HC10M, 25M, HC25M) – Vystřelí kusy slizu na náhodný cíl; v místě dopadu a v okruhu 5 yardů způsobí všem zasaženým zranění a na 20 sekund zpomalí jejich rychlost kouzlení i útoku o 250 %.

Mutated Strength – Ve třetí fázi boje zvýší Putricidovi rychlost útoků a způsobované zranění o 50 %.

Mutated Plague – Minutový debuff, který Putricide ve třetí fázi boje každých 10 sekund stackuje na svůj aktuální cíl; každé použití prodlužuje trvání debuffu. Debuff zraňuje každé 3 skundy zbytek raidu, přičemž s každou aplikací debuffu se zranění přibližně dvojnásobí. Jestliže debuff vyprší, Putricide se vyléčí o 300 000 za každý stack.

Berserk – Enrage bosse přijde po 10 minutách od začátku boje, zvýší rychlost jeho útoků o 150 % a způsobované zranění o 900 %.
Volatile Ooze

Volatile Ooze Adhesive (HC10M, 25M, HC25M) – Znehybní cíl a každou sekundu jej zraňuje. Jakmile k cíli add dorazí, rozdělí mezi všechny blízké cíle zranění.
Gas Cloud

Gaseous Bloat (HC10M, 25M, HC25M) – Cíl adda dostane 10 stacků tohoto debuffu, přičemž každé 2 sekundy jeden stack ubude. Debuff každé 2 sekundy cíl zraňuje.

Expunged Gas – Když add dožene cíl, odpálí zbývající stacky Gaseous Bloat a odpovídající množství zranění udělí všem blízkým postavám.
Mutated Abomination

Eat Ooze – Sní část kaluže slizu, a zmenší tak její velikost, současně přidá abominaci 4 body energie.

Regurgitated Ooze – Po dobu 20 sekund zraňuje cíl a na tuto dobu zpomalí jeho pohyb o 50 %.

Mutated Slash – Běžný útok, který bude hráč s abominací používat, pokud bude mít kaluže slizu pod kontrolou a add bude zpomalený.

Mutated Transformation – Debuff, který zraňuje postavy v blízkosti abominace.
Taktika

Pro tento boj jsou potřeba dva tanci v 10M a tři tanci pro 25M, složení zbytku raidu nevyžaduje nic specifického. Jeden z tanků na začátku vypije lektvar z Putricidova stolu, čímž se promění na první a druhou fázi v Mutated Abomination s příslušnými schopnostmi a úkolem požírat kaluže zeleného slizu a zpomalovat addy. Tento debuff je možné dispellovat, nicméně to se nesmí stát. Pokud hráč o svoji abominaci přijde, opět si ji může vypitím lektvaru ze stolu pořídit, zdržení ovšem může znamenat přílišné rozšíření kaluží a wipe.

Zásadní pro úspěch je dobré zvládnutí přechodu mezi fázemi (zvláště mezi druhou a třetí) a vyhýbání se efektů z Choking Gas bomb a z Malleable Goo. Podobně je nutné se umět vypořádat s addy (zeleným a oranžovým slizem), na což existují dva způsoby.
Pohyb – první verze

Původní taktika využívá střídání addů pro kruhový pohyb všech členů raidu po celé ploše místnosti. První z addů je vždy Volatile Ooze (zelený sliz), takže po pullu a položení prvních kaluží se raid přesune pod oranžovou nádoby, tedy na druhou stranu místnosti. Po prvním Unstable Experiment se objeví zelený add, ranged DPS se do něj pustí okamžitě, melee DPS počkají, až add někoho zacílí, main tank zůstává na bossovi, off tank (abominace) adda zpomalí, healeři léčí DoT na cíli adda (a samozřejmě tanka). Ranged DPS a healeři se shluknou u cíle adda, protože pokud k němu add dorazí, rozdělí tím zranění mezi větší počet cílů, což jde pohodlně přeléčit. Jakmile Volatile Ooze zemře, raid se přesune pod zelenou nádobu, tj. na druhou stranu místnosti.

Další Unstable Experiment vytvoří pod oranžovou nádrží Gas Cloud. Postup jeho likvidace je podobný jako u Volatile Ooze, jen v tomto případě se cíl může hýbat, takže sliz kituje po místnosti. Osvědčilo se chvíli s utíkáním počkat a potom se vydat širokým obloukem kolem obvodu místnosti zpět k oranžové nádobě – tím se raid přirozeně přesune a připraví se na další Unstable Experiment, slizy se totiž střídají. V případě Gas Claud není potřeba se někde shlukovat a dělit zranění, naopak sliz ke svému cíli nesmí dojít (a pokud ano, kolem by neměl nikdo být – ačkoli melee DPS od adda pochopitelně neutíkají, nejsou-li jeho cílem).

Tento způsob je poměrně přehledný a snadný na nacvičení, nevýhodou je ovšem snížené DPS raidu kvůli častému pohybu. Tuto taktiku jsme použili na videu, které najdete níže, nicméně nyní se spíše používá druhý způsob.
Pohyb – druhá verze

Raid se nepřesune pod oranžovou nádobu, ale celé první dvě fáze se bude držet pod zelenou nádobou na relativně malé ploše (v druhé fázi s ohledem na další pravidla kvůli dalším schopnostem bosse). Jakmile se objeví zelený sliz, raid se shlukne a zaútočí na něj. Pochopitelně dojde k explozi, ale zranění se rozdělí mezi celý raid a napáchá jen malé škody. Díky koncentrovanému DPS navíc add velice rychle zemře. Raid pokračuje s bossem, nikam se nepřesouvá. Jakmile se objeví Gas Claud, OT jej zpomalí a zacílený hráč adda kituje – zde je taktika podobná jako u první verze.

Výhodou je vyšší DPS raidu a snadnější likvidace addů, nevýhoda spočívá ve vyšší nárocích na koncentraci hráčů a jejich pozornost co do dalších mechanizmů boje.
Fáze I (100–80 % HP)

MT pullne bosse, OT se vydá ke stolu proměnit se v abominaci. Raid počká zhruba ve středu místnosti, až Putricide rozhodí první kaluže, následně se přesune podle použité taktiky pohybu. Během první fáze je potřeba se vypořádat jen s kalužemi a addy, což je snadné. Jakmile má boss cca 82–83 % HP, všichni (včetně MT) na něj přestanou útočit a primárně zabijí adda, který je zrovna v místnosti. Ihned poté (případně těsně před smrtí adda) se všichni přesunou na bosse a dostanou ho pod 80 % HP, aby došlo k přechodu do druhé fáze. To se musí stát, ještě než Putricide použije Unstable Experiment a dostane do místnosti dalšího adda – zvláště důležité je to při přechodu do třetí fáze.
Fáze II (80–35 % HP)

Pokračuje vyvolávání addů a nutnost požírání kaluží slizu, navíc Putricide začně používat schopnosti Choking Gas a Malleable Goo. Přechod do třetí fáze je potřeba načasovat podobně jako přechod do fáze druhé, damage do bosse je nutné zastavit na 37–38 % podle DPS raidu.

Choking Gas vypadá jako dvě oranžové lahve stojící na zemi nedaleko od sebe, boss je hází pod sebe, případně nedaleko sebe. V dosahu několika yardů nesmí nikdo stát, jinak dostane damage a debuff, způsobující drastické snížení šance na zásah. Po 20 sekundách lahve explodují, čímž dají velký damage všem v dosahu a aplikují zmíněný debuff. Jakmile se lahve objeví, MT přesune bosse z jejich dosahu, DPS a healeři se přizpůsobí.

Malleable Goo Putricide cíluje na ranged postavy, pokud jsou aspoň 4 v 10M, resp. jich je aspoň 8 v 25M módu. Je dobré počet dodržet, zacílení mezi melee je problém – na paměti to mějte hlavně ve třetí fázi boje. Jakmile je schopnost zaměřena, musí její cíl a všichni, kdo by byli poblíž, okamžitě utéct z dosahu. Okamžitě v tomto případě znamená opravdu okamžitě, nelze ani čekat na dokouzlení čehokoliv. Zasažené postavy dostanou nejen zranění, ale především se jim na dlouhých 20 sekund citelně zpomalí rychlost útoků a kouzlení.
Fáze III (35–0 % HP)

Třetí fáze je bojem o přežití, během něhož je nutné bosse rychle zabít. Boss dostane posilující buff, OT přijde o abominaci a přidá se k tankování, již se neobjevují addi, nicméně pokračuje Choking Gas a Malleable Goo. Kaluže slizu se nezadržitelně rozšiřují, a tak omezují raidu prostor k pohybu, navíc debuff na tancích způsobuje exponenciálně narůstající zranění raidu, který je při dosažení pátého stacku na kterémkoliv z tanků prakticky nehealovatelný. Nadto žádný z tanků nesmí zemřít, jinak se boss citelně vyléčí.

Po startu třetí fáze se raid přesune za Putricidem ke stolu, další pohyb se odvíjí od polohy kaluží. Melee DPS se kvůli Choking Gas drží spíše po boku bosse, namísto za ním, ranged DPS a healeři se mohou pokusit utvořit skupinku opodál, a tvořit tak vhodný cíl pro Malleable Goo.

Jakmile se raid opře do bosse, nastane vhodná chvíle pro Bloodlust/Heroism. Trinkety, cooldowny a podobné schopnosti poslední záchrany je možné použít hned, nebo je schovat ještě chvíli, kdy bude zranění z debuffů na tancích větší.

Tanci si hlídají svoje debuffy a střídají se. MT nejdříve nasbírá tři stacky, poté si Putricide tauntne OT a také počká na tři stacky. V 25M následuje druhý offtank též se třemi stacky. Následně se už tanci střídají už po jednom stacku; cílem je, aby počet stacků nedosáhl pěti, kdy už healeři raid nejspíše neudrží.
Speciální achievementy

Nausea, Heartburn, Indigestion… (10-player) a Nausea, Heartburn, Indigestion… (25-player) – Poražte Professora Putricida, aniž by hráč s abominací zpomaloval addy pomocí schopnosti Regurgitated Ooze.