Lich King

Složení raidu

2 Tanci (Warrior+DK) – 1. tank LK, 2. tank velký add + malí addi

3 Healeři

5 DPS – 2 melee, 3 ranged

Ability:

Lich King ability 1. fáze:

každých 35 sekund vyvolá velkého adda

každých 30 sekund vyvolá 3 malé addy

každých 20 sekund kouzlí Infest – Přidá raidu DoT, která zvyčuje svou dmg, dokud není raid healen nad 90%.

cca každých 25 sekund kouzlí Necrotic plague – DoT nákaza na náhodného hráče, která každých 5 sekund udílí značnou dmg. Musí se dispelovat do 4 sekund. Při dispellu skáče na nejbližší NPC, či hráče.

Necrotic siphon – Při přeskočení Necrotic plague dává LK 2%dmg navíc po 30 sekund.

Lich King ability 2. fáze (70%):

Remorsless Winter – AoE trvající po celou dobu 2. fáze ve vnitřní části platformy.

Pain and Suffering – Blesky sesílané na náhodné hráče v kuželu o 15° působí shadow dmg a zanechává 3 sekundovou DoT.

Každých 6-8 sekund vyvolává Ice Sphere – Vypadá jako ledová koule. Ta zatargetuje náhodné hráče a rangedi se o ní musí postarat než se přiblíží na 10y od jakéhokoliv hráče (jinak bude odhozen z platformy a umře).

každých 20 skund vyvolává Raging Spirit – Vypadá jako klon náhodného hráče. Tento add musí být převzat tankem otočen zády k raidu, díky jeho abilitě, která dává silence hráčům na 6 sekund.

Po 60 sekundách kouzlí Quake – Zničí okraj platformy.

Lich King ability 3. fáze:

každých 40-45 skund vyvolá Valkýru – uchopí náhodného hráče a odnáší na kraj platformy. Je možno ji zpomalovat.

každých 30 sekund kouzlí Soul Reaper – Zakouzlí jej na svého tanka, ten obdrží značnou dmg a 5 sekundovou DoT, po jejím pádu tank dostane další dmg. Po celou dobu DoT má LK dvojnásobnou rychlost útoků, proto LK přebírá offtank.

každých 35 skund kouzlí Defile – Vypadá jako černý kruh na zemi o průměru 8y. Zakouzlí jej pod náhodným hráčem. Každou vteřinu co v něm stojí dostane dmg. Při každém tiku se zvětší a zvýší dmg.

Lich King ability 4. fáze (40%):

Probíhá stejně jako 2. fáze. Ledový okraj se opět objeví. Rozdíl je v počtu Raging spiritů. Za minutu jsou 4 namísto 3.

Lich King ability 5. fáze:

každých 30 sekund vyvolá Vile spirits – 15-20 sekund poletují nad LK. Poté zvolí náhodné hráče, za kterými poletí. Musí se kitovat. Při zásahu tvoří značnou dmg všem v okruhu 5y.

Každých 75 sekund kouzlí Harvest soul – Náhodný hráč (krom tanka) je channelován k Frostmournu. Tento hráč dostává velikou dmg a musí být healován. Pokud hráč dojde až k meči, je vtažen dovnitř meče. Pokud umře, dostává LK buff Harvsted soul.

Harvested soul (buff) – Tento buff zvýší po dobu 15 sekund dmg bosse o 100%.

Uvnitř meče – Hráč, který je vtažen do meče musí pomoci Terenasovi. Terenase je nutno buď helaovat, nebo mu pomoci s dmg proti Spirit Wardenovi. Warden channeluje Soul Rip. Hráč musí buď přerušit channel nebo dispelovat doT. Warden po 60 sekundách vykouzlí Destroy Soul. Tímto instantně usmrtí hráče. Pokud Terrenas umře, je kouzleno dříve. (tzn. že musí být poražen dříve než do 1 minuty)

Taktiky:

1. fáze taktika:

Hráči se připraví a rozmístí. 1. tank tankuje LK na teleportu a 2. tank tankuje velkého adda společně s malými, aby dotka přeskakovala na více NPC a působila véce škod. Melee stojí za LK a rangedi+heal stojí na okraji vnitřní platformy. 2. tank stojí do trojúhleníku vůči LK a skupině rangedů. Tankuje addy zády k raidu kvůli kratší vzdálenosti pro dispel Necrotic plague. DPS addy zvlášť neřeší (o ty by se měla postarat Necrotic plague). 2. tank si dává pozor na vlekého adda v době, kdy dostává enrage (hunter může zrušit Tranquilizing Shot). Pokud se stane, že addi u 2. tanka umřou, spadně Necrotic plague na tanka a proto si musí držet neustálý odstup od raidu 10y, aby po dispelu zmizela a nepřensla se na někoho z raidu (to platí i když má addy v 2. fázi). Celá fáze probíhá v klidu bez žádného pohybu (krom dispelu).Na konci fáze (LK 70%) se všichni přesouvají k okraji.

2. fáze taktika (1minuta):

Všichni si udržují drobné ruzestupy, aby LK při Pain and Suffering nezasahoval příliš hráčů. 1. tank stojí těsně na levé straně raidu a tankuje Raging Spirit směrem od raidu. Pokud má 2. tnak ještě addy, stojí napravo 10y od raidu. V případě, že jsou addi z první fáze mrtví, může tnakovat Raging Spirity. 3. raging musí tankovat 2. tank, aby 1. tank mohl na konci 2. fáze nabrat LK. V průběhu celé fáze musí rangedi nukovat Ice Sphere. Na konci LK udělá Quake a všichni musí seběhnout doprostřed k LK.

3. fáze taktika:

Hráči se seřadí na předem stanovených pozicích (zpravidla blízko středu platformy). Po příchodu se DPS soustředí na zbylé addy. Poté začíná příprava na Defile. LK vybere náhodný cíl, a Defile se objeví na pozici kde cíl stojí na konci kouzla (ne na jejím začátku). Po defile se schází blízko středu platformy (blíže opačné straně než je kruh z Defile) a čeká se na Valkýru. Valkýra nosí hráče vždy nejkratší cestou, proto se řadí tak aby neletěla k Defile. Velice důležité je Valkýru zpomalovat. Zpomalit se dá o 50%. Healeři pak musí zvládat Soul reaper a včas healovat oba tanky. Do toho se navíc healuje infest, kde všichni musí mít co nejrychleji nad 90%HP. (Zajímavá situace, kdyby nebyl znuknutej add z 2.fáze, 1. tank měl soulreaper + raid infest a Hatu by nesla valkýra xD). Fáze končí na 40%. V případě, že má LK 45-46% a vyvolá Valkýru, tak se stopuje veškerá dmg do LK a nukuje se vlakýra. Tank jde s LK ve směru valkýry, aby se pak mohla rychle dodělat dmg do LK. Pokud má LK 43% a vyvolá Vlakýru, tak se znukne LK a Valkýra upustí hráče na platformu. (resp. odnese ho na kraj, ale tam se po <40%bosse vytovří nová ledová plocha). Následně začíná 4.fáze.

4. fáze taktika:

Tato fáze je téměř stejná jako 2. S rozdílem, že za stejný čas (1 minuta) budou vyvolány 4 Raging Spirits namísto 3. S tankováním začíná 1. tank, aby on byl nakonec volný a mohl nabrat LK na konci fáze. Tanci opět otáčí addy směrem od raidu. Po minutě se vracíme k LK a ten vyvolává Quake.

5. fáze taktika:

Na začátku 5. fáze se musí hráči rozmístit na své pozice. Pozice je pokud možno co nejvíce na okraji platformy, ale může být podobné jako v 1. fázi. Soustředění je opět na Defile (které se nyní dává co nejvíce ke kraji platformy), ale také na Vile spirits. V době kdy se objeví mají rangedi za úkol jít všechnu dmg na ně. Oba tanci se začínají přesouvat na druhou stranu od Vile spirits a rangedi se vzdalují také do max range. (aby byli co nejdál, až se začne kitovat). Až spiriti dorazí k zemi, je možné je zakořenit apod. Pokud se spiriti kitují více než 30 sekund, samy od sebe zmizí. Dále použvá Harvest soul. V takovém případě ptořebuje hráč nepřetržitý heal. Pokud umře, zvyšuje LK dmg o 100% na 15 sekund. V okamžiku kdy LK dosáhne 10%HP končí boj!