Lady Deathwhisper je lich, druhý boss Lower Spire a vrchní dozorce Cult of the Damned. Boj má dvě fáze a zvlášť první z nich klade nemalé nároky na pozornost raidu a vnímání, co přesně se kolem děje. V módu pro 25 hráčů navíc umí Lady zatopit občasným ovládnutím některého (některých) z postav. Ani druhá fáze nenechá raid oddechnout kvůli specialitám v tankování a nepříjemným vybuchujícím addům.

deathwhisper

Schopnosti

Schopnosti uvádím v podobě pro boj v normal módu pro 10 hráčů, v závorkách pak i verze pro 10-man heroic, 25-man a 25-man heroic, pokud se schopnost liší.
Fáze I

Mana Barrier – Absorbuje veškerý damage jdoucí do bosse za cenu vyčerpávání její many.

Shadow Bolt (HC10M, 25M, HC25M) – Způsobí shadow damage jednomu cíli.

Dark Empowerment – Posílí některého z Adherentů nebo Fanatiků, což způsobí, že posílení addi budou způsobovat také AoE damage a budou imunní na přerušování.

Dominate Mind (jen 25M a HC25M) – Ovládne jednu postavu na 12 sekund a zvýši její damage o 200 % a healing o 500 %. V 25-man heroic módu možná takto ovládne tři postavy.
Fáze II

Frostbolt (HC10M, 25M, HC25M) – Způsobí velmi vysoký frost damage jednomu cíli; dvousekundový cast jde přerušit.

Frostbolt Volley (HC10M, 25M, HC25M) – Způsobí frost damage blízkým cílům a na 4 sekundy sníží jejich rychlost pohybu.

Touch of Insignificance – Redukuje schopnost cíle vytvářet threat o 20 %, stackuje se až pětkrát.

Vengeful Blast (HC10M, 25M, HC25M) – Lady občas vyvolá z mrtvoly Adherenta nebo Fanatika Vengeful Shade, který začne pronásledovat náhodný cíl. Jakmile se k němu dostane na melee vzdálenost, exploduje s použitím této schopnosti.

Dominate Mind (jen 25M a HC25M) – Ovládne tři postavy na 12 sekund a zvýší jejich damage o 200 % a healing o 500 %.
Obě fáze

Death and Decay (25M) – Způsobí shadow damage každou sekundu po dobu 10 sekund všem cílům v prostoru kouzla.
Taktika
Fáze I

Během první fáze boje je potřeba najít rovnováhu mezi útoky na bosse a zbavováním se vln addů. V této části nemá Lady aggro list, takže se tanci věnují jen addům, kteří přicházejí z bočních stran místnosti. Je jich celkem šest druhů a je nutné, aby mezi nimi DPS rozlišovali.

Název

Rezistence

Schopnosti
Cult Adherent nejsou prodlužuje cooldown abilit, štít absorbující magii
Reanimated Adherent téměř nezranitelný magií jako Cult Adherent
Empowered Adherent téměř nezranitelný magií jako Cult Adherent + AoE útok
Cult Fanatic nejsou cleave, 25% zvýšení damage a vyléčení o 300 % uděleného zranění, negování určitého množství léčení na zasaženém cíli
Reanimated Fanatic téměř nezranitelný fyzickými útoky jako Cult Fanatic
Deformed Fanatic téměř nezranitelný fyzickými útoky jako Cult Fanatic + AoE útok

Addi se poprvé objeví 5 sekund po začátku boje a potom vždy každých 60 sekund. V 10-man verzi se objeví vždy 3 addi, střídá se příchod zvleva a zprava, v 25-man verzi se objeví trojice addů nalevo, trojice napravo a jeden vprostřed u schodů. Náhodně mohou explodovat, což je promění na jejich Reanimated varianty. Lady také může náhodně vybraného adda posílit, čímž dá vzniknout Empowered Adherentovi nebo Deformed Fanatikovi.
Tankování

V 10-man módu na addy stačí jeden tank, nicméně na druhou fázi jsou stejně potřeba tanci dva. V 25-man módu jsou potřeba tři tanci – na každý spawn point jeden.
DPS

Úkolem DPS je zbavit se addů co nejrychleji, aby měli maximum času na překonávání štítu bosse. Melee DPS by si měli ohlídat, aby stáli v zádech mobů a zbytečně nedostávali cleave útok fanatiků. Všichni DPS pak musí dávat pozor na speciální variace mobů kvůli jejich odolnosti na fyzické nebo magické útoky. V 25-man módu se DPS postarají o crowd-control kolegů ovládnutých bossem – nezabíjí je!
Alternativa

Další možností je umístit ranged DPS a healery za bosse a tanky a melee před bosse ke schodům. Jakmile se objeví addi, ranged DPS zaměří své AoE útoky na místo kolem melee a tanků, a zabijí tak melee addy. O castery se postarají tanci a melee DPS. Výhodou tohoto uspořádání je vyšší damage a více času na zdolávání bosse, nevýhodou je koncentrace postav, které jsou tak snadným cílem pro Death and Decay, z něhož je potřeba rychle utéct.
Fáze II

Lady se zapojí do boje a přestanou přicházet addi (na heroic spawnování addů pokračuje). Boss také dostane aggro list, a jde tedy tankovat (na heroic je ale imunní na taunt).
Tankování

Tanci musí dávat pozor na množství debuffu od Touch of Insignificance, neboť jim výrazně snižují schopnost generovat threat – až o 100 % při pěti stacích. Jakmile se tedy debuff nastackuje, tanci se vymění. Debuff vyprší po 30 sekundách. Tanci se také musí pokusit o přerušování Frostboltu a hlídají si, zda se poblíž nenachází Vengeful Shade, který by je ohrozil explozí.
DPS

Kromě útočení na bosse se starají o přerušování Frostboltu, pokud mohou, a hlídají si přítomnost Vengeful Shade. Stejně jako v první fázi je na nich crowd-control ovládnutých spolubojovníků.
Healing

Healeři si dávají pozor na AoE útok bosse a vyhýbají se Vengeful Shadům.
Enrage

Enrage bosse nastane po 10 minutách.
Speciální achievementy

Full House (10 player) a Full House (25 player) – Lady Deathwhisper zemře v okamžiku, kdy žije aspoň pět různých druhů addů.