V prastaré kryptě Karazhanu ožili kostlivci, věděli jste to?
Přemístit se tam můžete z eventového městečka  pokud přijmete tento horor od stromového protektora. Váš úkol bude prostý…
probojovat se touto hrobkou a přežít tak, aby vás nezabil nejen nastražený kostlivý strážce krypty, ale i návštěvník opačné frakce.
Je třeba nalézt toho správného kostlivce, který vám po svém posledním výdechu daruje jeden ze svých ostatků. Takových tam skutečně není mnoho. Na tento suvenýr čeká nedaleko skrytý GM Tomtom, který jako jediný vás může po splnění opět vrátit z této katakomby do eventového městečka. Pokud v kryptě vypustíte svou duši, nezbyde vám nic jiného než využít služeb místního spirita a odporoučet se na vlastní náklady jak zpráskaný pes zpátky domů a lízat si své rány. Po vyhojení můžete své štěstí, znovu přijmutím úkolu, zkusit znovu.

Ať je to pravda nebo lest,
svůj osud sám si pevně řídí
a neví kde má dobro mez.

Stal se z něj prostě někdo jiný
a vůbec mu to nevadí.
Teď ani mrtvý ani živý,
dobro ani zlo nehájí.

Zvítěz i ty nad smrtí a žij navždy v podsvětí!
Až temný oheň začne prudce plát, můžeš se slabě pousmát,
právě ti vyšlo kouzlo temná smrt, protože byl jsi vždycky šprt.
Tam v tmavé kobce nastane chaos, vřava a tebe na konci čeká sláva.

kostíci