wow_question_mark_oval_sticker

Q: Aký je rozdiel medzi PvP a PvE a čo to znamená?
A: PvP je používaná skratka pre Player vs Player, čo znamená hráč proti hráčovi. Skratkou PvP sa označujú zóny, kde je možné bojovať medzi nepriateľmi, alebo špecializácia hráča. Hráč, ktorý sa venuje prevažne PvP chodí často do BG a rád súperí proti ozajstným hráčom, nie proti umelej inteligencii v hre.
PvE znamená Player vs Environment, čo značí časť hry, kde sa hráč venuje súbojom proti nepriateľom, ktorí sú riadení umelou inteligenciou v hre. PvE spočíva v zvládnutí dungeonov a raidov. PvE hráč by mal ovládať aspoň približne taktiky na bossov a musí mať tímového ducha, pretože bez spolupráce v dungeonoch a raidoch je úspech takmer nemožný.
Rozdiel medzi PvP a PvE hráčom spočíva najmä v jeho itemoch, ktoré nosí. PvP eq je zameraný na schopnosť prežiť, jeho hlavnými statmi sú stamina a resilience. PvE eq je zameraný na výkon a neobsahuje žiadnu resilience a málo staminy, ale viac ostatných statov. To v praxi znamená, že PvE hráč je silnejší, avšak rýchlo zomiera.

Q: Ako funguje Dungeon Finder?
A: Dungeon Finder, alebo len DF, je nástroj na rýchly vstup do dungeonu a slúži na zloženie party z jednotlivých lognutých členov. Ak sa chcete prihlásiť do DF, stlačte klávesu “I”, vyberte typ dungeonu, svoju rolu (tank, healer alebo dmg, prípadne ich kombinácia) a kliknite na Find Group. Rovnako môžete DF použiť aj na vstup do dungeonu, ak už máte partu vytvorenú, kde leader logne dungeon a ostatní členovia len potvrdia svoju rolu a vstup.

Q: Čo je to Wintergrasp?
A: Wintergrasp, ďalej len WG, je PvP zóna otvorená s príchodom WOTLKu. Každých 150 minút sa v tejto oblasti odohráva boj o hrad, kde odmenou je vysoký počet honor pointov. Okrem iného, každý týždeň tu môžete plniť weekly q pre shardy, za ktoré si kupujete enchanty na shouldre a headky, a fakcii, ktorá vlastní hrad, je sprístupnený raid Vault of Archavon.

Q: Ako sa zúčastním WG?
A: Do WG sa môžete dostať buď lietajúcim mountom alebo teleportom z Dalaránu (port nájdete kúsok od ostatných teleportov pre danú fakciu) a musíte byť aspoň level 75. Tento port však funguje len minút pred začatím boja. Ak sa nachádzate vo WG, tak niekoľko minút pred štartom sa vás hra opýta, či sa chcete zúčastniť bitky (nesmiete mať však lognuté rbg- random battleground). Akonáhle časomiera (v hornej časti obrazovky) dosiahne nulu, boj sa začína a vy musíte potvrdiť, že sa zúčastnite tejto hry, inak vás to presunie preč z bojiska.

Q: Ako funguje WG?
A: Po prijatí výzvy sa automaticky presuniete do vytvoreného raidu, kde vašou prvou úlohou je získať rank. Rank nájdete medzi svojimi buffmi, začínate na prvej úrovni- Recruit. Aby ste
postúpili na vyššiu hodnosť, musíte zabíť 5 neprateľských NPC alebo hráčov (rank stúpa aj ničením hradných diel). Po získaní ranku Corporal môžete v shopoch vytvárať lepšie stroje. Vaším cieľom je rank First Lieutenant, kde môžete vyrábať najsilnejšie, avšak najpomalšie stroje- Siege engine. Stroje a ich počet sú základom úspechu vo WG. Shopy sú 4 a je potrebné ich obsadiť.
Ďalej sú vo WG na juhu 3 veže, ktoré predstavujú sekundárny cieľ. Fakcia, ktorá naposledy vyhrala WG, musí hrad ubrániť a druhá hrad dobyť.
Ak hrad dobývate, prvorado musíte strojmi rozbiť hradby, aby ste sa dostali k poslednej bráne, ktorá chráni Relic. Ak útočíte, a kliknete na Relic, boj o WG končí a vyhrávate.
Ak hrad bránite, vaším cieľom je zničiť 3 veže na juhu mapy. Po zničení poslednej veže sa čas na dobytie hradu vašim nepriateľom skráti o 10 minút. Pokiaľ hrad ubránite do uplynutia časomiery, vyhrávate a hrad vám ostáva aj na ďalších 150 minút. V oboch prípadoch je dôležité mať obsadené shopy, pretože za každý obsadený shop sú odmenou honor pointy.

Q: Čo je to BG?
A: BG je skratka pre battleground- miesto kde sa odohrávajú boje medzi alianciou a hordou. V súčasnosti sú otvorené 3 battlegroundy, a to Warsong Gulch, Arathi Basin a Eye of the Storm. Prihlásenie do BG je možné stlačením klávesy “H”, kde sa vám otvorí zoznam BG, najčastejšie sa však loguje Random Battleground alebo používaná skratka rbg. Po lognutí sa umiestnite do čakacieho radu a BG začína, keď na oboch fakciach lognú bg aspoň traja hráči. Účasťou v BG dostávate honor pointy.

Q: Čo je to Honor point?
A: Honor point je v podstate mena, za ktorú si kupujete rôzne itemy – od PvP eq až po sockety alebo plániky k profesii. Honor point získaváte zabíjaním nepriateľských hráčov, ktorí majú
podobný level ako ste vy. Honory sú aj odmenou za účasť v BG a WG, prípadne za niektoré splnené PvP questy. Stav vašich honorov si zobrazíte stlačením klávesy “H” v záložke “PVP”. Maximálne množstvo honorov, ktoré môžete pri sebe mať, je 75 000.

Q: Čo je to Arena point?
A: Arena point, v skratke AP, je mena, ktorá je súčasťou PvP Arena systému a za ktorú si kupujete najlepší PvP eq a zbrane. AP sa vám pripočítavajú každý týždeň za odohraté arény, ktorých musí byť aspoň 10 (v prípade, že je vás v arena tíme viacero, musíte mať odohratých aspoň 10 arén a 30% z celkového počtu arén odohratých vo vašom tíme). Čím vyšší rating má váš arena tím, tým viac ap každý týždeň získate. AP je možné získať aj výhrou v rbg, avšak len raz za deň.

Q: Ako si založím arena tím?
A: Na vytvorenie arena tímu (2v2) potrebujete aspoň dvoch ľudí. Leader najprv navštívi NPC v dalaráne, ktoré ma pod menom napísane “Arena Organizer”. Vyberie si názov tímu, dostane Team charter a nechá ju podpísať ostatnými hráčmi (kliknuť na obálku, potom na hráča a potom kliknuť na “Request Signature”). Potom je potrebné charter vrátiť, vybrať si logo, jeho farbu, a potvrdiť to. Tím je vytvorený.

Q: Čo je to buff a debuff, hotka a dotka?
A: Buff predstavuje prevažne magický efekt na vašej alebo spoluhráčovej postave, ktorý istým spôsobom daného hráča zvýhodňuje. Jeho ikonku nájdete vpravej hornej časti obrazovky, s jeho názvom, popisom aj dobou trvania. Každý buff je možné si predčasne zrušiť, a to pravým kliknutím na jeho ikonku.
Debuff je prakticky opak buffu, je to efekt, ktorý vás oslabuje. Ikonu debuffu nájdete pod svojími buffmi, a nie je možné ho zrušiť odkliknutím. Niektorých debuffov sa môžete zbaviť
určitými spellmi, najpríklad Dispel Magic u priesta (funguje to len na debuffy typu magic).
Hotka je skratka pre Healing Over Time, čiže sa jedná o spell- buff, ktorý vás priebežne healuje, napríklad spell Rejuvenation u druida.
Dotka je skratka pre Damage Over Time, čo predstavuje debuff, ktorý vám dáva damage každých pár sekúnd počas istej doby trvania. Dotka je napríklad spell Corruption od warlocka.

Q: Čo sú to staty?
A: Staty charakterizujú každú postavu v hre a predstavujú jeho úroveň. Staty stúpajú každým levelom a zároveň sa zvyšujú nosením lepších itemov. Ich detaily zobrazíte stlačením klávesy “C” v záložke “Base Stats”. Pre každú špecializáciu v hre sú dôležité iné staty. Stamina zvyšuje počet hp a je potrebná najmä pre PvP hráčov a tankov do PvE. Agilita zvyšuje šancu na dodge a rovnako je potrebná najmä pre Rogue, Feral Druida, Huntera a Enhacement Shamana. Strength symbolizuje silu vašej postavy, najviac je sila potrebná pre Warriora, Death Knighta a Retri Paladina. Intelect a Spirit predstavujú staty potrebné pre všetky classy, ktoré pracujú s manou. Viac intelectu vám zaručí väčšiu zásobu many a viac spiritu vám manu priebežne rýchlejšie doplní. Spirit je nevyhnutný najmä pre healerov a to Resto Druida a Priesta.

Q: Aký význam má pre mňa hit rating, expertise, armor/spell penetration?
A: Hit rating zvyšuje vašu šancu na zásah spellom alebo abilitou. Spravidla je potrebných 8% hit rating do PvE a 5% hit rating do PvP, kde pri tejto hodnote cieľ nikdy neminiete(miss)
spellom alebo abilitou.
Expertise rating znižuje šancu, že vám nepriateľ dá dodge alebo parry. Expertise je potrebný najmä v PvE pre tankov, a to aspoň 26 expertise, ale aj pre DPS hráčov v PvE. V PvP expertise stráca zmysel, keďže hráč vám nikdy nedá dodge alebo parry, ak útočíte odzadu.
Armor Penetration (skratka ArP) ignoruje určité percento nepriateľského armoru, čím viac ArP máte, tým viac damage váš nepriateľ dostáva cez fyzické útoky. ArP je mnohokrát dôležitejšie ako strength alebo agility.
Spell Penetration ignoruje určité množstvo nepriateľského resistu (odolnosti) voči vaším spellom. 130 spell penetration znižuje resity nepriateľa o hodnotu 130 a táto hodnota je takmer nevyhnutná pre každého PvP castera.

Q: Od ktorého levelu si môžem kúpiť mounta?
A: Najpomalšieho, 60% mounta je možné kúpiť si od levelu 20. Trénera spolu s vendorom mountov nájdete blízko svojej začiatočnej oblasti, spravidla v malom mestečku. Informáciu, kde a za koľko si ho kúpite, nájdete vždy vo svojej poštovej schránke, až dosiahnete určitý level. Ďalších mountov je možné zakúpiť na lvl 40 a 60, kde dostanete lietajúceho mounta (avšak v Northrende je možné lietať až od levelu 77 po zakúpení riddingu v hodnote 1000g).

Q: Ako si zarobím goldy?
A: Goldy najjednoduchšie zarábate plnením questov v hre a na lvl 80 cez daily questy, ktoré môžete splniť každý deň 25. Ak potrebujete viac peňazí, je vhodné si spraviť primárne profesie, napríklad enchanting alebo jewelcrafting. Sekundárne profesie, ako mining alebo skining, vám takisto vynesú veľa goldov. Farmením clothov a následného predaja trashu (itemy so sivým názvom) si zabezpečíte slušný príjem peňazí.

Q: Čo je to addon?
A: Addon je doplnok hry, ktorý vám ju zjednoduší alebo istým spôsobom vám v nej pomôže. Žiaden addon však nebude hrať hru za vás. Medzi najviac používané addony patria UI addony, akým je napríklad Xpearl, ktorý vám nahradí klasické UI raidu a party. Často používanými addonmi sú aj dmg metre, medzi najlepší patrí Recount. Takmer všetky addony do hry nájdete na www.curse.com/addons/wow. Addony sa inštalujú (kopírujú) do adresára „Interface/Addons“. Je dôležité sledovať verziu addonu a jeho kompatibilitu s vašou verziou hry. Addon určený pre verziu 4.0.1 vám nemusí fungovať v hre s patchom 3.3.5a, avšak opačne áno, aj keď môže byť trocha zastaraný. V prípade, že používate addon pre verziu hry napríklad 2.4.3 a vy máte 3.3.5a, musíte v úvodnej obrazovke hry, kde máte svoje postavy, po stlačení tlačidla „Addons“ zaškrtnúť voľbu v hornej časti „Load out of date addons“, inak vám addon nebude fungovať.

Hráči Polamana/Trymore/Five/Rozlamana, který zpracoval A a Q děkujeme

wow