Hráčský ticket s dotazem na úkoly týkající se
těchto dvou frakcí mě přiměl ke sdílení návodu.

1) The part-time Hunter(76)
Tento quest zadává a zase se odevzdává u NPC
Tamara Wobblesprocket.
Ta po vás chce, abyste ji přinesli Pitch’s Remains.
Pitch je lev, kolem kterého jsou ještě 3 další vlci.
Zabijte ho a vemte si z něj Pitch’s Remains,
které doneste zpět Tamaře.
Zároveň se vám odemkne další quest.

2) Playing Along(77)
Druhý quest série zadává NPC Tracker Gekgek.
Ten měl za úkol zabít lva Pitche a protože jste ho zabili vy,
jste teď jeho otrok. Takže se máte dostavit
k High-Shaman Rakjak v lokaci Frenzyheart Hill.
Tím začnete dlouhou sérii questů, za které dostáváte
reputaci k jedné ze dvou frakcí (Oracles a Frenzyheart Tribe).

3) Abyste mohli postoupit dál, musíte nyní splnit dva questy.
První je u NPC, u kterého jste odevzdali předešlý quest.
Při následujícím questu zároveň dostanete quest item,
kterým přivoláte NPC Goregek the Gorilla Hunter,
u kterého lze vzít druhý z questů.

The Ape Hunter’s Slave(77)
V tomto questu máte za úkol zabít 8 Hardknuckle Foragers
a 6 Hardknuckle Charger pro NPC High-Shaman Rakjak,
u kterého jste odevzdali předešlý quest. Zároveň dostanete
Goregek’s Shackles (pokud o něj přijdete, promluvte si
s NPC Elder Harkek ve Frenzyheart Hill). Pomocí něj si přivoláte
moba, u kterého vezmete další quest. V tomto questu zabijte
opice, které máte a odevzdejte u Rakjaka.

Tormenting the Sofrknuckles(77)
Tento quest se bere u NPC Goregek the Gorilla Hunter,
které přivoláte pomocí Goregek’s Shackles. Chce po vás,
abyste použili Softknuckle Poker na některého
Softknuckles a tím vylákali Hardknuckle Matriarch.
Tu poté zabijte a to vše běžte sdělit High-Shaman Rakjak.

4) Následuje další dvojice questů, z nichž jeden zadává
High-Shaman Rakjak a jeden NPC kousek od něj a sice
Elder Harkek, u kterého si můžete vzít další
Goregek’s Shackles, pokud o něj přijdete.

The Wasp Hunter’s Apprentice(77)
Opět jednoduchý quest od NPC High-Shaman Rakjak,
ve kterém máte za úkol zabít 6 Sapphire Hive Wasps
a 9 Sapphire Hive Drones, kteří se nacházejí kousek
od zadavatele. Jakmile je zabijete, quest můžete opět
u Rakjaka odevzdat.

The Sapphire Queen(77)
V tomto questu po vás Elder Harkek chce přinést
Stinger of the Sapphire Queen, který získáte zabitím
Sapphire Queen. Ta se nachází v menší jeskyni v místech,
kde jste zabíjeli velké hmyzáky v minulém úkolu. Jakmile
item získáte, běžte k Rakjakovi, u kterého quest odevzdáte.
Po splnění předešlých questů se vám odemkne pokračování
u NPC Elder Harkek.

5) Flown the Coop!(77)
V tomto questu musíte pro zadavatele Elder Harkek chytit
12 Chicken Escapee. To uděláte tak, že je vylootujete.
Nejjednodušší cesta je jezdit na mountovi a kuřata chytat.
Můžete také použít síť, kterou jste dostali od zadavatele
a tak kuřata zpomalit.

6) Pro pokračování musíte opět splnit dva questy.
Jeden zadává Rakjak a jeden opět Harkek.

The Underground Menace(77)
V tomto quest po vás Elder Harkek chce, abyste mu
donesli Claw of Serfex, který získáte, když zabijete
Serfexe. Poté quest odevzdejte u NPC High-Shaman Rakjak

Mischief in the Making(77)
V tomto questu po vás chce NPC High-Shaman Rakjak
8 kousků Skyreach Crystal Cluster, což jsou trošku
větší krystaly, které musíte nasbírat. Nic těžkého.
Poté quest opět u Rakjaka odevzdejte.
Následuje další quest, který dostanete od Rakjaka.

7) A Rough Ride(77)
Použijte krokodýla a odjeďte na něm
do Mistwhisper Refuge. Zde použijte Zepik’s Hunting Horn,
který jste dostali při zadávání questu. Promluvte si
s Zepik the Gorloc Hunter a splňte quest.

8) Následuje opět dvojice questů, které musíte splnit oba,
abyste mohli pokračovat v sérii.

Lightning Definitely Strikes Twice(77)
Zadavatelem dalšího questu opět Zepik the Gorloc Hunter.
Za úkol máte zničit Skyreach Crystal Clusters,
které se nacházejí v přední části Mistwhisper.
Quest se odevzdává opět u Zepika.

The Mist Isn’t Listening(77)
Tento quest zadává opět Zepik the Gorloc Hunter.
Máte za úkol zabít 12 Mistwhisper Gorlocs. Ty najdete nalevo
od The Glimmering Pillar. Jakmile máte quest splněný,
promluvte si opět s Zepik the Gorloc Hunter.

9) Hoofing It(77)
V dalším questu, který dostane opět od Zepika máte
za úkol jít zpět do Frenzyheart Hill a promluvit si zde
s High-Shamanem Rakjakem.

10) Just Following Orders(77)
V dalším questu této série, který získáte
u High-Shamana Rakajka v lokaci Frenzyheart Hill,
máte za úkol lokalizovat Injured Rainspeaker Oracle.
Toho najdete nedaleko Frenzyheart Hill. Promluvte si
s ním a splňte tak quest.
Za splnění se vám reputace s frakcí Oracles posune
automaticky na friendly.

11) Fortunate Misunderstandings(77)
Doprovoďte Injured Rainspeaker Oracle do části
Rainpeaker Canopy, která se nachází kousek severně.
Tento quest dostanete právě od zraněného Oracle,
které jste v předešlém questu měli lokalizovat a jakmile
jej splníte, odevzdává se u High-Oracle Soo-say.

12) Pro pokračování je nutné opět splnit dvojici questů.

Make the Bad Snake Go Away(77)
V tomto úkolu od NPC High-Oracle Soo-say musíte
zabít 10 Emperor Cobra, které se nacházejí kolem středu
Sholazar Basin a Venomtipa. Ten se nachází severně
od Frenzyheart Hill. Můžete použít Lafoo’s Bug Bag
a tím si přivolat pomocníka na boj. Ten, ale není moc silný
a nečekejte velkou pomoc. Jakmile zabijete všech 11 NPC,
vraťte se k High-Oracle Soo-say, u kterého můžete quest
odevzdat.

Gods like Shiny Things(77)
Tento quest dostanete od malého NPC Lafoo,
které vyvoláte pomocí Lafoo’s Bug Bag
(ten jste obdrželi během předešlých questů).
Hledejte zářící body na zemi (Lafoo mějte stále vyvolaného).
Jakmile nějaký najdete, postavte se přímo nad něj a Lafoo
ho vykope. Vylootujte Shiny Treasures a až jich budete mít
celkem 6, můžete jít za High-Oracle Soo-say, u kterého lze
quest odevzdat.

13) Making Peace(77)
Další quest dostanete opět u High-Oracle Soo-say.
Musíte si promluvit s NPC Shaman Vekjik.
Ten se nachází ve východní části River’s Heart. Poté co si
s ním promluvíte, shodí vás do jezera, takže dávejte pozor,
abyste neměli zapnuté ability na chození po vodě a on vás
tak nezabil.

14) Back So Soon?(77)
V tomto questu po vás High-Oracle Soo-say chce,
abyste jeli do Mistwhisper Refuge, kde máte pomoci
NPC Mistcaller Soo-gan.

15) Opět vás čeká dvojice questů, které musíte splnit
pro pokračování.

The Lost Mistwhisper Treasure(77)
Mistcaller Soo-gan po vás chce, abyste zabili
Warlorda Tarteka, který se nachází v severní části
Sholazar Basin (Spearborn Encampment) a získali
Mistwhisper Treasure, který se nachází poblíž.
Jakmile obě věci uděláte, můžete se vrátit
k Mistcaller Soo-gan do Mistwhisper Refuge.
Tento quest splňte zároveň s dalším questem v řadě.

Forced Hand(77)
V dalším questu od Mistcaller Soo-gan, který můžete
splnit pro zjednodušení s questem předešlým máte
za úkol zabít 6 Frenzyheart Spearbearer
a 8 Frenzyheart Scavenger, kteří se nacházejí také
v části Spearborn Encampment. Jakmile máte quest
splněný, vraťte se k Mistcaller Soo-gan, kde quest
odevzdejte.

16) Home Time!(77)
Další quest je s Jalootem. Toho můžete mimo jiné přivolat
pomocí Jaloot’s Favorite Crystal. Jeho přivoláním získáte
buff Jaloot’s Intensity, který zvyšuje vaši rychlost chůze
o 10% a plavání o 100%. Jaloot po vás chce abyste jeli
zpět do Rainspeaker Canopy, protože Soo-ganovi
jste již pomohli dost. Běžte tedy za High-Oracle Soo-say,
kde quest odevzdejte.
Soo-say pro vás má další quest.

17) The Angry Gorloc(77)
V tomto questu po vás High-Oracle Soo-say chce,
abyste šli do Mosswalker Village, kde použijte
Moodle’s Stress Ball (ten jste dostali při zadávání, pokud
o něj přijdete, promluvte si s Soo-sayem).
Tím přivoláte NPC Moodle, u kterého tento quest můžete
odevzdat a vzít dva další.

18) Čeká vás poslední dvojice questů v této dlouhé sérii.

The Mosswalker Savior(77)
V prvním questu od NPC Moodle máte za úkol zachránit
6 Mosswalker Victims v lokaci Mosswalker Village.
Pokud ztratíte Moodle’s Stress Ball, promluvte si
s Soo-sayem. Jakmile zachráníte 6 Victimů,
odevzdejte quest u Moodle.

Lifeblood of the Mosswalker Shrine(77)
V druhém questu od Moodle musíte nazbírat
10 Lifeblood Shards. Ty lze nasbírat i z těl Victimů
z předešlého questu, ale ten nesmí být aktivní, jinak
nepůjdou lootovat. Lifeblood Shards lze najít také
na zemi kolem Lifeblood Pillar. Jakmile jich máte 10,
můžete quest u Moodle odevzdat.

19) A Hero’s Burden(77)
V podstatě závěrečný a nejtěžší quest série.
V něm máte za úkol zabít Artruis the Heartless
(zadavatelem je zase Moodle). Na splnění je
doporučený počet hráčů minimálně 3. Artruise najdete
v jeskyni východně od The Lifeblood Pillar spolu
se Zepikem a Jalootem. Souboj má 3 fáze. V prní bude
boss kromě melee útoků používat Frost Bolt, Frost Nova
a Ice Lance. Ve druhé fázi se zamrazí do ledu a vyšle
na vás Zepik a Jaloot. Nyní záleží na tom, koho zabijete,
protože si tím zvolíte frakci, pro kterou jste questy plnili.
Pokud jste se tedy rozhodli pro The Oracles, zabijte Zepika,
pokud pro frakci Frenzyheart Tribe, zabijte Jaloota.
Jakmile je jeden z nich mrtvý, začíná fáze 3. Boss se opět
osvobodí a ten, který z dvojice Zepik/Jaloot přežil,
vám se soubojem pomůže. Jakmile je Artruis the Heartless
mrtvý, objeví se Artruis’s Phylactery, u kterého můžete
quest odevzdat.
Pokud budete chtít v budoucnu změnit vaši zvolenou reputaci,
stačí jít do jeskyně a event spustit znovu.
Tentokrát si ale vyberte a zabijte opačné NPC.
Tím budete moci splnit opět questy níže.

20) Následuje jeden z questů
Frenzyheart Champion / Hand of the Oracles
v závisloti na událostech v jeskyni při plnění předešlého questu.

Wolvar_Pet

FrenzyHeart Champion(77)
Tento quest dostanete od Zepika, u kterého ho také
splňte a tím se vám reputace s frakcí Frenzyheart Tribe
změní na honored (a s frakcí The Oracles na hated).

Return of the Lich Hunter(77)
Zepik po vás v tomto posledním questu chce,
abyste jeli do Frenzyheart Hill a promluvili si
s Elder Harkek. Tím quest splníte.
Oracles

Hand of the Oracles(77)
Tento quest dostanete od Jaloota, u kterého ho také splňte
a tím se vám reputace s frakcí The Oracles změní
na honored (a s frakcí Frenzyheart Tribe na hated).

Return of the Friendly Dryskin(77)
V závěrečném úkolu po vás Jaloot chce, abyste jeli
do Rainspeaker Canopy a promluvili si
s High-Oracle Soo-say. Tím quest splníte.

Napsat komentář