Pokud chcete získat více reputace, musíte plnit daily questy
od NPC Elder Harkek, Rejek a Vekgar,
které najdete v lokaci Frenzyheart Hill.
3 z těchto questů můžete splnit každý den.
Za splnění všech 8 questů je achievement
Honorary Frenzyheart.
Po dosažení exalted reputace získáte možnost koupit si trinket
u quartermastera Tanaka s názvem Frenzyheart Insignia of Fury,
který zvyšuje váš hit rating a po zabití NPC, které vám dalo expy
– zvýší váš dmg na 10 vteřin.

Kartak’s Rampage
první daily quest s frakcí Frenzyheart získáte od
NPC Vekgar.
Nejdříve musíte získate krev nějakého Oracle. Běžte tedy
do lokace Kartak’s Hold (JZ Sholazar Basin) a získejte Oracle Blood,
kterou použijte u Altar of Kartak a přivolejte tak Kartak.
S jeho pomocí zabijte 50 Sparktouched Gorlocs. Jakmile
máte quest splněný, běžte za Shamanem Jakjekem,
kde quest odevzdejte.
Tools of War
V tomto questu opět od NPC Vekgar musíte získat nějaké
Zepikovi pasti z jeho skrýše v Kartak’s Hold. Ty použijte,
abyste porazili 50 Sparktouched Gorlocs a tím quest
splníte. Quest se odevzdává u Shaman Jakjek.
Secret Strength of the Frenzyheart
Třetí z questů zadává opět Vekgar a máte v něm za úkol
zkombinovat Wolvar Berries, které jste dostali při zadávání
a Thunderbrew’s Hard Ale, který získáte od NPC
Grimbooze Thunderbrew v lokaci Nesingwary’s Camp.
Tím získáte tajný nápoj, který vypijte a zabijte
30 Sparktouched Gorlocs kolem Kartak’s Hold. Jakmile máte
quest splněný, stačí jej odevzdat u Shaman Jakjek.
A Hero’s Headgear
Nejdříve musíte získat Venture Co. Explosives od Venture Company
(Ruffians a Excavators) v lokaci Swindlegrin’s Dig. Explosives
použijte na mrtvolu Stormwatcher (musíte jej tedy zabít),
abyste získali Stomwatcher’s Head a tu odneste zpět
Rejekovi, od kterého jste quest také dostali,
v lokaci Frenzyheart Hill.
Chicken Party!
K tomuto questu dostanete od zadavatele Elder Harkek,
Chicken Net, kterou použijte, abyste chytili utíkající kuřata.
Tu můžete používat i když jste na mountovi. Jakmile máte
quest splněný, stačí ho u Harkeka zase odevzdat.
Rejek: First Blood
Tento quest zadává opět NPC Rejek a obdržíte od něj
Rejek’s Blade, který máte zakrvavit krví Sapphire Hive Wasp,
Hardknuckle Charger a 3 členů Mistwhisper Tribe
(Mistwhisper Oracles nebo Mistwhisper Warriors).
Jakmile máte všechny podmínky splněny, vraťte se k Rajakovi.
Strength of the Tempest
Quest zadává opět Rejek. V něm musíte nejdříve získat
3 Essence of the Monsoon, které dropují Aqueous Spirits.
Poté musíte ze Storm Revenants získat 3 Essence of the Storm
a toto vše zkombinujte v lokaci Shrine of the Tempest.
Tím získáte True Power of the Tempest, kterou odneste
Rejekovi.
The Heartblood’s Strength
Poslední daily quest této frakce zadává opět Rejek.
Dostanete Rejek’s Vial, kterou musíte naplnit.
Vydejte se tedy na vrchol Suntouched Pillar, kde z této lahvičky
uděláte Suntouched Water. Poté musíte zabít Goretalon Matriarch,
z kterého získáte Matriarch’s Heartblood. Nyní itemy zkombinujte
a máte Suntouched Heartblood, kterou odneste Rejekovi.

Frenzyheart_Hill

Napsat komentář