Glooming se probrala sedíc v křesle. Chtěla vstát, ale ruce ani nohy
ji neposlouchaly. Z ničeho nic se objevila před ní stařena a nepříjemně
se na ni usmála. Přitáhla nějakou růžemi vonící směs v čajové konvici
a donutila ji spolknout několik doušků.
Glooming se začala cítit lépe a dokonce se ji vracel cit do končetin.
Postavila se, ale hlava se jí zatočila takovým způsobem, že prudce
dopadla zpět do křesla. Stařena seděla naproti. Potichu ji pozorovala
a pak si sáhla do záhybu svých šatů, které byly stejně vrásčité jako její
obličej. Vytáhla dlouhou tenkou dýku, bez varování se nahnula a bodla
Glooming do ruky tak silně až ostří dýky projelo skrz celou dlaň.
Neměla ani dost sil vykřiknout a tak jen ochromeně sledovala jak
stařena bez jakékoliv známky zaujetí vytahuje dýku, očišťuje ji o lem
svých šatů a strká zpět do jednoho ze záhybů.
Rukou ji pulsovala bolest a lepkavé teplo se rozlévalo po dlani.
Stařena se mezitím posadila a mlčky na ni upírala svůj pohled.
Glooming zvedla svou ruku před sebe a sledovala krev, která vytékala
z hluboké rány. V tu chvíli ruku obalil žlutý plamen a rána na dlani se
začala pomalu zacelovat. Zastavilo se krvácení, spojila se rozříznutá
kůže a nakonec zbyla jen malá jizvička na zakrvácené ruce.
Otřela ji do opěradla a opovržlivě se na stařenu podívala. Ta se
k jejímu úžasu usmívala a odhalila tak pár nahnilých zubů.
“Opravdu máš talent, ale vidím, že své vzácné schopnosti teprve
poznáváš,” řekla a v jejím hlase byl slyšet náznak naděje a pomoci.
“Mohu tě učit ovládat své schopnosti, naučit tě si je podmanit, zesílit
a dokonce poodhalit některé tobě ještě skryté. Na oplátku od tebe
budu potřebovat nějaké menší služby, jelikož jsem stará a tady
v Deathknel není moc těch co by byli ochotni pomoci.”
Stařena se Glooming zhluboka zahleděla do očí a její zelený pohled
ji téměř spaloval. Slyšela její hlas ve své hlavě a byl příjemný.
Odhaloval náznaky jejích schopností, zamlčenou minulost
a zamlženou budoucnost. Hlava ji začala třeštit, přestože se cítila
velmi dobře. Viděla sama sebe úplně někde jinde a věděla, že to
studené místo zná.

Vzpomněla si na Ga’nara. Na staršího bojovnějšího a dravějšího
bratra Durotana, který se sám chtěl stát náčelníkem. Vybavila si
i sílu té chvíle kdy Durotan odhodil sekeru a nabídl mu post s tím,
že ho bude muset chladnokrevně zabít. Ga’nar tehdy po chvilce
váhání odložil zbraň také a v pokleku vyhlásil svou loajalitu
Durotanovi. V bitvě u Thunder průsmyku plně uznal svého
hlavního vůdce a pro záchranu svého klanu a spojenců zemřel
hrdinskou smrtí. Vzpomínka se v mysli opět uzamkla.
Tělo Glooming se náhle začalo obalovat žlutou září. V jednu chvíli
spatřila na konečcích prstů černozelený plamínek. Překvapeně
sledovala to mihotání a postupně pociťovala jen nepoznané zlo
s pachem hniloby. Rychle máchla rukou od sebe a paprsek přeskočil
na květináč plný překrásných květů. Všechny květy okamžitě
povadly a uschlé se sesypaly na podlahu.
Stařena se ohlédla a spojení tak přerušila. Když se otočila zpět,
pronesla: “Nyní, nyní jsi připravená.”

Napsat komentář