Popíjela černý čaj a chroupala sušenku. Byla sama se sebou spokojená.
Stařena ji učila trpělivě, její výuka byla zajímavá a chytlavá. První
lekce byly jednoduché. Nasbírat byliny pro starého muže, procvičení
svých schopností a snaha je plně ovládnout. Vědomě zesílila.
Dokázala již plynule přecházet mezi léčivým a útočným plamenem.
Problém však měla s oním “černým” kouzlem. Stařena jí nechtěla víc
říci. Prý to musí sama vylovit ze své nyní již shnilé podstaty. Ze svého
nejhlubšího nitra vzpomínek, hnusoty a vzteku. Je to však příliš
nebezpečné pro někoho tak mladého. Dokud nedokáže ovládat svůj
strach a vztek, mohla by ublížit sama sobě.
Pár dnů cvičení uteklo jako voda a Glooming si ve svých schopnostech
byla více než jistá. Naučila se míchat lektvary z určitých bylin
a příprava takových nápojů jí přišla naprosto fascinující. Studijní čas
plynul v poklidu když ji jedné noci probudila stařena se zvláštním
přáním. Chtěla přinést živé lidské srdce.
Glooming cítila jak ji po celém těle naskakuje husí kůže. Jako kdyby
objímala samotnou smrt. Nebyl ani čas, aby ze sebe setřásla tuto
zprávu. Rychle se obléct, sbalit pár nezbytných věcí a zasvěcena
do plánu vyrazit noční krajinou. Musela vše stihnout do slunce
východu. Spěchala.
Když dorazila na místo popsané stařenou jako území lidí, gnomů,
trpaslíků a nočních elfů, opatrně se přiblížila k osamocenému obydlí
na kraji lesa. Všichni zde byli nebezpeční. Zabíjeli společenství
Glooming bez zábran. Kdykoliv na ně narazili.
Přitiskla se ke dveřím a naslouchala hlasitému chrápání tří mužů.
Nesměla váhat. Vytáhla dýku a potěžkala ji v ruce.
Díky teplé noci bylo otevřené jedno okno, kterým potichu
proskočila dovnitř. Žádný z mužů se v posteli ani nepohnul,
ale pes, kterému málem přistála na zádech nejdříve zakňučel
strachy a vzápětí začal zuřivě štěkat. Nastal zmatek, kterého
dokázala Glooming využít ve svůj prospěch. Měla výhodu,
nebyla rozespalá. Nakopla psa vší silou až hlasitě zapraskala
zlámaná žebra a on přelétl na protější stranu světnice.
Než se první z mužů dokázal rozkoukat co se vlastně děje,
podřízla mu hrdlo a teplá krev potřísnila její obličej.

38c21a9132416659635cc70f1e9ad8fb

Napsat komentář