Muž zachroptěl a s rukou plnou vlastní krve se svalil na zem.
Glooming se otočila ke zbývajícím mužům a obě její ruce
pohltil žlutý plamen. Olízla si zakrvácená ústa a vykročila
k nim. Jeden se stačil vzpamatovat a tvrdým kopem
do hrudi ji odhodil na stěnu. Dýka vypadla Glooming
z ruky. Zvedla prázdnou ruku nad hlavu a druhou namířila
směrem k mužům. Celé její tělo zalila tenká žlutá záře.
Bojovnější z mužů popadl z police sekeru a prudce
se rozmáchl. Přimhouřila strachem oči, ale ostří sekery
se zastavilo pár milimetrů od jejího obličeje. Pohlédla
do jeho překvapené tváře a namířila tam co nejprudčeji
svou pěst. Odvrávoral dva kroky a srazil muže za sebou.
Glooming využila krátké dezorientace obou mužů
a sehnula se pro dýku. V tom samém okamžiku skočila
mezi ně a jednomu vrazila dýku až po rukojeť do stehna.
Zařval jako raněný lev a oběma rukama si stiskl ránu.
Na to čekala a rychle se mu zakousla do krku.
Cítila jak k ní proudí jeho síla a celé tělo se mu chvělo.
Obrovská síla odrazila Glooming stranou. Záře kolem
ní slábla až zmizela úplně. Nechápavě se podívala
na posledního z mužů a divila se jak na něho mohla
zapomenout. Třímal v rukou velikou palici a ušklíbl
se na ni. Mohutnou ranou ji rozdrtil koleno dříve
než stačila reagovat.
Nyní naplnil místnost její řev plný bolesti. Do očí
se jí nahrnuly slzy a na poslední chvíli stačila uhnout
ráně mířené na hlavu. Sesypaly se na ni kousky zdiva.
Přetočila se na bok a její tělo zalila další vlna bolestivých
křečí. Muž se nad ní rozkročil a zvedl palici k poslednímu
úderu. Třásla se bolestí, strachem a neznámým vzrušením,
které cítila už při odchodu od stařeny.
Ovládl ji vztek na sebe samou. Na bezmocnost s jakou
se tam plácá před nějakým člověkem. Náhle se zpomalil
svět kolem. Vše se událo strašně rychle, přesto si byla
Glooming jista, že kdyby v těch místech náhodou letěl
kolibřík, viděla by každé mávnutí jeho duhových křídel.
Její pravou paži zahalila černozelená záře, kterou
cítila i pod kůží. Mužova palice právě opisovala oblouk
od jeho zad k její hlavě když máchla bleskově pravicí
proti jeho hrudi. Z dlaně se jí oddělila černá koule
a rozprskla se o jeho tělo. Muž zasténal, palice
mu vypadla z rukou a on se začal zmítat v divokém
tanci bolesti. Černá krev stříkala na všechny
strany. Vypadalo to jako věčnost, přesto to byl jen
malý okamžik než padl mrtev k zemi s nechutně
zející ránou v hrudníku.

koule

Napsat komentář