Otřesená se posadila k domu a opřela o jeho teď již příjemně
chladivou zeď. Stále tak trochu nevěřícně sledovala své ruce,
které hořely. Fascinovala ji zář plamene i teplo, které vydával
bylo tak příjemné, že na moment zapomněla na všechna svá
zranění. Vzápětí se jí bolestně připomněla, hlavně rána
na krku. Aniž by přemýšlela, položila si dlaň stále obalenou
hřejivou září k ráně a ucítila jak plamen proniká přímo ranou
do těla, do krve. Nekonečná úleva zahltila celé unavené tělo.
Až za okamžik si uvědomila, že rána na krku a nejen ona,
se zacelila.
Zář z rukou zmizela. Překvapeně sebou cukla a soustředila se
na opětovné vyvolání. Chvíli to trvalo, ale nakonec se povedlo.
Její radost, ale rychle opadla, protože stejně rychle jak se plamen
objevil, tak také zmizel. Nesnažila se jej znovu vyvolat,
jelikož vnitřní hlas jí říkal, že by to dopadlo stejně.
Pochopila, že je schopna tento plamen vyvolat, ale pouze
na omezenou dobu. Přesto to bylo velmi uspokojující.
Ještě chvilku jen tak seděla a přemýšlela o tom, co se všechno
za posledních pár minut událo … když její pohled upoutal záblesk
v hromádce, která zbyla po kostlivci.
Rozhrábla jeho ostatky špičkou boty a spatřila matný prstýnek,
který nejspíš nosil. Sehla se pro něj a schovala do kapsy.
Rozhlédla se kolem sebe a květina, kterou si již jednou dala
do vlasů, kvetla pár kroků od ní. S nepatrným úsměvem se
vydala sbírat tajemné bylinky. Nyní však mnohem pečlivěji
prohlížela tmavší kouty, připravena reagovat na útok.
Opatrnost byla na místě, jelikož při sedmé nebo osmé nalezené
bylince se na Glooming vrhl další kostlivec. Přestože ji pohled
na tlející tělo a trčící šíp z lebky na vteřinu zaskočil, byla připravena.

ohen
Plameny poslala jeho tělo k zemi a osvobodila tak uvězněnou
duši. V jeho ostatcích nic nenašla, ale když rukama prohrabávala
kosti, cítila se tak zvláštně, že jí až naskočila husí kůže.
Natrhala ještě pár bylinek a s plnýma rukama se co nejrychleji
vracela do Deathknell. Když prošla kolem stráží opadla z ní
nejistota a strach, který si předtím nechtěla přiznat.
S hlavou plnou otázek se téměř rozeběhla hlavní ulicí.

Napsat komentář