Ruce jí sjížděly po tváři. S děsem poznávala své umučené tělo.
Vykřikla přidušeným hlasem do okolního ticha a z blízkého
rozložitého stromu s křikem odlétlo několik poplašených vran.
Prohlížela si své tělo. Tlející rány, ty hlubší hrozivě ukazovaly
bílé kosti v záři luny.

Přes všechny tyto rány se cítila velmi dobře, silná a navíc její
zrak byl ostrý a jasný. Postavila se opatrně a rozhlédla kolem
sebe. Mnoho náhrobků a na kovové bráně strašidelně vytvarovaný
nápis “Hřbitov Darkshire”.

Darkshirecementery3sever
Nevěřícně se otočila k díře v zemi, ze které vylezla.
Padla na kolena, zaklonila hlavu a ohnula se v zádech.
Roztáhla ruce od těla, dlaněmi k smrákajícímu se nebi.
Na tvář jí dopadly první dešťové kapky.
Začala řvát.

Prudce se posadila a uvědomila si, že si nepamatuje,
kdy vůbec usnula. Okolo byla tma, měsíc se zdál
na svém místě, ale bylo již po dešti. Byla celá promáčená
a vlasy zplihle a slizce oblizovaly krk a obličej.
Težkopádnými kroky se dostala k nedalekému stromu
a opřela se o něj. Několik vran nesouhlasně zakrákalo,
pár jich odlétlo. Cítila jejich bodající pohled, ale nebyla schopna
jim ho vrátit. Před sebou viděla obrysy domů, vesničky Darkshire.
Vydala se tím směrem, absolutně nevědíc co se stane až tam
dojde. Pomalu se blížila a cítila jak se do jejích nohou opět
vlévá síla. Kroky nabíraly jistotu, chůze se vyrovnávala
a Glooming se začala bezděčně usmívat.
Zahlédla stráže a v jejich tvářích se mísil strach s agresí.
Snažila se vzpomenout si … ale probral ji křik strážného,
který se na ni řítil s taseným mečem v jehož vyleštěném ostří
viděla svou vyděšenou tvář. Začala utíkat, tentokrát pryč
od Darkshire. První rána přišla bez varování a meč
se bolestivě zakousl do zad. Cítila jak páře zbytky oblečení,
jak prořezává kůži a krev zalévající záda.
Vykřikla, ale téměř okamžitě ji zasáhla další ještě bolestivější rána.
Srazila ji k zemi a strážný jen tak tak přeskočil, aby nezakopl
o převalující se tělo. Glooming se podařilo pokleknout dříve,
než se k ní oba strážní dostali. Ale ani oni nečekali.
Jednou prudkou ranou ji připravili o levou ruku,
kterou zvedla k obraně a druhou srazili k zemi. Poslední věc,
kterou uviděla, byla čepel meče, která se velmi rychle blížila
k hlavě. Pak jen dutý náraz, pocit neuvěřitelné bolesti a tma,
která zastřela mysl.

World_of_Warcraft_Undead_EYE_by_iluvjono4eva

Napsat komentář