S květinami v náručí vběhla do chatrče a pán domu
se na ni široce usmál.
“Vidím, že jsem si pro květiny poslal tu pravou.”
Ukázal Glooming rukou ke stolu. Položila svůj náklad
a nejistě se otočila k muži, který k ní udělal dva rychlé
kroky s napřaženou pravicí.
“Jsem to ale nevychovanec, jmenuji se Alistar,
ale nikdo mi tu neřekne jinak než Herbe.”
Potřásla mu rukou a špitla své jméno. Obejmul ji kolem
ramen a vedl na verandu, která byla plná květin. Na zemi,
stěnách, na stropě prostě všude. Procházela mezi nimi
jako ve snu a Herb vyprávěl a vysvětloval.

0
Při loučení ji podal dva svitky, které doporučil ke studiu
a věnoval jí váček na rostliny. Glooming si jej s poděkováním
připnula k pasu a svitky schovala do roucha. Plná nových
poznatků vyšla zpět do ulic Deathknell. Přidal se k ní i pohunek
od Herba, který se najednou objevil. Glooming mu začala
vyprávět své poslední zážitky s kostlivci a docela se bavila jeho
vyděšeným obličejem při líčení soubojů. Stejně náhle jako se
pohunek objevil tak také zmizel. Glooming nečekala a stočila
své kroky k místní hospodě, ale nestihla tam ani dojít.

samson
Herbův společník vystoupil ze stínu, dle svého zvyku ji popadl
a rychlými skoky ji odnášel na opačnou stranu vsi.
Postavil ji na práh pěkně zdobeného domku, uctivě se uklonil
a omluvně vycouval ven. Glooming v rozpacích stála
ve dveřích když se z vnitřku ozval hluboký hlas, který ji zval
dál. Opatrně vešla a vyplašeně se rozhlížela kolem sebe.
Najednou se v křesle před ní zhmotnila postava.
“Samson mi pověděl o tvých zážitcích,” usmála se stařena
jejíž bílý vlas zakrýval skoro celou její postavu v křesle.
Předklonila se a upřela na Glooming smaragdové oči.
<<Nepřemýšlej jak se mnou mohl mluvit >>
Ozval se hlas Glooming přímo v hlavě. Vylekaně sebou
cukla a stařena se spokojeně usmála. Chvíli tiše pozorovala
jak tam stojí vyděšená, zmatená a nervózní.
“Pojď ke mě malinká a podej mi své ruce, uvidíme co se
s tebou dá dělat,” kývla na ní stařena.
Glooming poslušně udělala dva kroky, natáhla ruce
a při setkání dlaní jí tělem projela obrovská bolest.

Napsat komentář