Succuba je třetím Warlockovým petem, kterého může
Warlock získat jakmile dosáhne 20. levelu a splní questy
potřebné na její získání.
Podobně jako questy na získání Voidwalkera začínají
questy na získání Succuby u učitelů ve velkých městech.
Podmínkou proto, aby vám zadali quest je dosažení
20. levelu postavy.
Každý z učitelů vám zadá quest, který vás pošle získat
nějaké předměty někam do světa. Po té co přinesete
požadované předměty, obdržíte od učitelů magickou věc
a budete požádání k tomu, aby jste se odebrali
do magického kruhu. Tam s pomocí předmětu od učitele
vyvoláte Succubu. Ta se na vás záhy vrhne. Musíte ji
pomocí svých schopností a kouzel porazit.
Můžete k tomu použít i Impa, či Voidwalkera.
Pak se vrátíte zpět ke svému učiteli. Vrátíte mu jeho
předmět a on vás naučí Summon Succubus.
Od této chvíle ji můžete vyvolávat. Hlavně nezapomínejte,
že na její vyvolání musíte mít v inventáři Soul Shard
jinak vyvolat nepůjde.
I na Succubu jsou tři samostatné questy,
závislé na vaší rase. Pro mnohé je jednou z předností
Succuby oproti ostatním Warlockovým petům její vzhled.
Orkové a nemrtví mají rozdílné questy, lidé a gnómové
mají quest společný.
Undead
Quest zadává – Carendin Halgar v Undercity
Oblast – Undercity, Silverpine Forest, Wetlands
Cíl – Carendin vás pošle promluvit si s NPC Godrick Farsan
a ten vás pošle získat Dalin’s Heart a Comar’s Heart.
Dalina naleznete na jih od Sepulcheru v oblasti
Silverpine Forest (souřadnice 46.86). Musíte ho zabít
a vzít si jeho srdce. Pak se vydáte do oblasti Wetlands.
V této oblasti pobývá na severu (souřadnice 50.12) Comar.
Opět ho zabijte a vezměte si jeho srdce. Když budete mít
“Dalin’s Heart” a “Comar’s Heart”, odnesete je zpět
do Undercity Carendinovi.
Orc
Quest zadává – Gan’rul v Orgrimmaru
Oblast – Orgrimmar, Barrens, Stonetalon Mountains
Cíl – Gan’rul vás pošle promluvit si s nedalekým NPC Cazul.
Ten vás pak pošle k další NPC Zankaja (souřadnice 37.59)
v Orgrimmaru. Ta vás pošle ven z Orgrimmaru do Crossroads,
kde si máte promluvit s NPC Gazrog. Ten vás pošle
do Stonetalon Mountains promluvit si s Ken’zigla
(souřadnice 73.95). Ten vám dá Ken’ziglas Draught,
který musíte donést Grunt Logmarovi v táboře Turajo
v oblasti Barrens. Ten vás následně pošle donést
“Ken’ziglas Draught” NPC Dogran (souřadnice 44.49)
severně od Turaja. Tam získáte Dirt-caked Pendant
a ten musíte donést zpět do Orgrimmaru Gan’rulovi.
Gnom & Human
(musíte splnit qst od Lago Blackwrench z Ironforge
Gakin’s Summons teprve potom pokračujete následovně)

Quest zadává – Gakin the Darkbinder v Stormwindu
Oblasti – Stormwind City, Barrens, Ashenvale
Cíl – Gakin vás pošle promluvit si s NPC Takar the Seer,
který pobývá nedaleko tábora Turajo (souřadnice 49.57)
v oblasti Barrens. Ten si s vámi promluví a vyšle vás do Ashenvale,
kde musíte získat jeden kus Heartswood
(naleznete na souřadnici 31.31) v ruinách “Ordil’Aranu”.
Jakmile ho získáte vrátíte se i s ním
do Stormwindu k Gakinovi the Darkbinderovi.
Blood elf
Quest zadává – Alamma v Undercity
Oblast – Undercity
Cíl – Promluvit s Carendin Halgar v Undercity,
ten vás pošle na pokec s Godrickem Farsanem,
taktéž v Undercity. Ten vás pošle získat dvě srdce
“Comar’s Heart a Dalin’s Heart “.
Získáte je ve Wetlands << 50,12 >>
a Silverpine Forest << 46, 86 >>.
Se srdci se navrátíte ke Carendinu Halgarovi v Undercity.
Tam dostanete poslední úkol a s použitím srdcí vyvoláte
a podmaníte si svou Succubu. Nenechte se ošálit,
prostě ji zabte.

succuba

Napsat komentář