SQL příkaz SELECT je základním prvkem pro dotazování v relačních databázích.
Užití tohoto příkazu umožňuje v databázi nalézt a zobrazit požadované data.
Jeho vykonáním dochází k dotazování se v databázi,
kdy výsledek takovéhoto dotazu je následně vracen jako strukturovaná množina dat,
která se nejčastěji reprezentuje formou tabulky.
Pojmem “příkaz SELECT” v tomto kontextu není myšleno pouze klíčové slovo SELECT jazyka SQL,
ale jeho širší forma, která je složena z dalších klíčových slov které se také označují jako klauzule.
Některé klauzule jsou v zápisu povinné a některé jen volitelné.
Každá klauzule pak může obsahovat další klíčová slova a parametry.
Díky této variabilitě je možné pomocí příkazu SELECT konstruovat širokou škálu nejrůznějších dotazů.
Volně řečeno, klíčové slovo SELECT je pouze prvním (úvodním) prvkem v příkazu SELECT.

Příklady použití naleznete zde:

SQL SELECT Statement

1440_Programmer-Table

Napsat komentář