Není to v současné chvíli možné, protože každá postava na sobě má na sobě itemy, které by bylo nutné se změnou frakce rovněž změnit. Zautomatizovat takový proces by bylo složité, náročné, komplikované a zdlouhavé. Místo toho čas na implementaci věnujeme opravám chyb ve hře.