V tomto článku si popíšeme strukturu našeho teamu a jak fungují role v něm.

Pochopili jsme, že v dnešní době neseženete zkušené GMko, SQL fixera, Developera, musíme si je zaškolit od nuly a proto nám stačí, aby hráč znal dobře hru a měl ochotu se učit, zbytek ho naučíme my sami.


Začátečník v teamu

Nikdy nechodí do hry na ostrý server, máme tím vyloučenu možnost následujících problémů:

 • osobní msty mezi hráči
 • zasednutí si GMka na hráče
 • addování itemů hráčům, či rozdávání goldů
 • provokování hráčů za účelem banu

Začátečník pracuje zpravidla na testovacím serveru Devák, kde pomáhá testovat bugy nahlášené hráči a pomáhá zbytku teamu určit, zda-li je bug nahlášený za oprávněný, či bug může zavřít, anebo připsat komentář.

Začátečník se učí:

 • GM příkazy,
 • testovat a ověřovat bugy v bugtrackeru pro SQL fixery a C++ Core Developery
 • pomáhá testovat nově opravené funkcionality na testovacím serveru, protože se chceme vyhnout nechtěným pádům serveru způsobeným testováním nějakého bugu na ostrém serveru, k čemuž máme testovací server.

Člen GM teamu

 • řeší tickety, ale často není nutné kvůli tomu chodit do hry. Celkově se chození do hry vyhýbáme a máme efektivnější metody, jak řešit automatizovaně nahlášené tickety v našem manageru.
 • testuje bugy na testovacím serveru
 • třídí bugy v bugtrackeru pro SQL fixery a C++ Core Developery na potvrzené a nepotvrzené
 • Chodí do hry POUZE na základě založených ticketů a nikdy se hráčům neodhaluje, pakliže to není nezbytně nutné. GM tedy uvidíte ve hře jen velmi vzácně a to pouze tehdy, pokud se potřebují na něco doptat, ověřit, zadat ručně nějaký příkaz, kterým vyřeší nějaký problém z nahlášeného ticketu.

Dle dalšího posunu se učí:

Základy SQL

Učí se pracovat s testovací databází, kde zkouší editovat či vkládat věci do SQL, NPC (non-playble character), Questy a postupně se připravuje na to, aby se stal SQL Fixerem.

SQL Fixer

 • Neřeší tickety
 • Nikdy nechodí do hry na ostrý server
 • Testuje bugy na testovacím serveru
 • Třídí bugy v bugtrackeru
 • Řeší bugy nahlášené v bugtrackeru pomocí databázových oprav
 • Testuje jeho opravy na úrovni databáze

  Dle dalšího posunu se učí:
 • Pracovat se SMART AI
 • zdokonaluje se ve znalosti databáze
 • Dle chuti se posouvat s C++ core vývojem

C++ Core Developer

 • Nikdy nechodí do hry
 • Nikdy neřeší tickety
 • Na základě bugtrackeru a otestovaných bugů se věnuje opravám bugů na úrovni C++, kde je možné opravit cokoliv, pakliže jsou informace o tom, jak to má fungovat
 • Pracuje JEN a pouze na testovacím serveru Devák/Novák
 • Na základě otestovaných bugů, píše opravy v Core, které mu potom začátečníci v teamu a členové GM teamu testují a ověřují, že fungují.

Aktivní, neaktivní člen?

Tak jako v práci, ve škole, kdekoliv jinde, ne všichni mohou být teď a tady k dispozici. Někdo jede na dovolenou, někdo to má teď těžší ve škole a dohání písemky, někdo zase dohání termíny v práci, někdo si potřebuje něco zařídit a zrovna není k dispozici. Všichni to děláme dobrovolně a ve svém volném čase. Inaktivní může být kdokoliv, kdykoliv, na jak dlouho chce. Nejsme galeje, nejsme otrokáři.

Jsem hráč, jak mohu team co nejvíce podpořit?

 1. Když hlásíte bug, slušně napište, poděkujte, pochvalte. Nejvíc členy teamu ubíjí nevděčnost hráčů a nejvíce je podpoří, když hráči poděkuji za to, co pro ně děláme, nebo když pochválí nějakou opravenou funkcionalitu. Nejvíc nemáme rádi, když na hlášku “Opravili jsme tohle”, hráč bezvděčně jen poznamená: “fajn, a kdy opravíte tamto?”. Prosím, buďte k těm lidem slušní, dělají to ve volném čase a velmi rychle se k nim dostane syndrom vyhoření, když ve volném čase dělají něco, na co jim hráči bezvděčně ani nepoděkují.
 2. Chystáme funkci Buy me a coffe pod jednotlivými nahlášenými bugy, kde budete moci zvýšit váhu bugu a podpořit tak GMko tím, že mu přes tlačítko koupíte kafe.
 3. Když se objeví potřeba otestovat nějaký bug, určitě je vítaná možnost, přihlásit se teamu k otestování bugu, který jste nahlásili. Často se nám totiž stává, že hráč nahlásí bug, který není bug, anebo team tuto chybu nedokáže vyvolat při testování na testovacím serveru. V tom okamžiku je nutné se obrátit na hráče a nechat si bug ukázat. K překvapení všech pak bývá, když na testovacím serveru to perfektně funguje a na ostrém serveru se to během testování hráči taky neprojevuje nefunkčně. Takové chyby se opravují naprosto nejhůř, protože se projeví jen někdy.
 4. Piště co nejdetailnější popis bugu v bugtrackeru a než bug napíšete, ověřte si, že stejný bug už nehlásil nikdo před vámi. Často hráč v bugtrackeru jen napíše “nefunguje NPC”….Fajn a jak nefunguje? nebaví se s hráčem? Nebo není možné odevzdat quest, nebo ho naopak vzít? Anebo nefunguje v součásti questové linie? Jak nefunguje? jak se to projevuje? Jaké je to NPC? Máte odkaz na wowhead do internetové databáze questů, spellů, NPC, instancí?

Chceš se k nám přidat?

Následuj tento článek: