1. Studenti, kteří hrají online hry, dosahuji lepších výsledků ve škole.
  Zde přikládám zdroj tohoto tvrzení.
 2. Je dokázáno, že studenti hrající World of Warcraft, mají lepší angličtinu, než studenti, kteří world of warcraft nehrají.
  Zdroj tvrzení zde.
 3. World of Warcraft zlepšuje finanční gramotnost hráčů.
  Zdroj tohoto tvrzení zde.
 4. World of Warcraft má pozitivní vliv na kognitivní funkce seniorů. (pomáhá např. při terapiích u Alzheimerovy choroby)
  zdroj zde.
  Druhý zdroj zde.
 5. Hraním World of Warcraftu máte 85% šanci, pokud jste žena, že budete hrát s nějakým dalším živým hráčem a 76% šanci při expení, pokud jste muž, že budete hrát s nějakým dalším hráčem. Z čehož plyne, že hraním WoW se socializujete, navazujete nové kontakty, přátelství. 16% žen a 5% mužů vztah navázaný ve hře přenese i do skutečného života.
  zdroj tvrzení zde.
 6. Hraním World of Warcraftu zvyšujete šanci, že se z Vás, jakožto hráče, jednoho dne stane člen teamu, čímž ještě více zvýšíte šanci, že se z Vás stane člověk pracující v IT sféře, či student vysoké školy se zaměřením na informační technologie. Zdroj není třeba uvádět, uvedu svůj případ, zkušenost a v podstatě drtivou většinu teamu, kde až na výjimky každý buď šel studovat vysokou školu se zaměřením na informační technologie, pokud studoval střední školu, nebo šel pracovat v oboru informačních technologií. Ti kteří prošli teamem 3serveru a nestali se zaměstnancem IT, tak v něm buď nebyli dost dlouho, nebo se odmítali učit SQL/C++/Linux, nebo si chtějí nechat tuto oblast pouze jako relaxační koníček po manuální či psychicky náročné práci.
 7. Hraním World of Warcraftu můžeme naučit lidi mít radost z řešení problémů, dosahování výsledků a tedy učit lidi dělat svět lepším.
  Zdroj uvedu bakalářskou práci z Univerzity Pardubice na téma World of Warcraft
 8. Hraním hry World of Warcraft je možné vydělávat peníze. Hráči z Číny vydělávají skutečné peníze tím, že prodávají získané drahé herní předměty.
  zdroj
 9. World of Warcraft může být tématem Vaší bakalářské práce na vysoké škole, ať už se jedná o psaní nějakého podpůrného programu, webu, statistické analýzy, psychologického průzkumu apod.
  Viz odkaz na bakalářskou práci na téma World of Warcraft.
 10. World of Warcraft může pomáhat jako psychoterapie pro lidi s postižením, depresemi, vážnými nemocemi, protože World of Warcraft je stylem a mechanikami hry velmi pozitivní hrou. Úkoly (questy), které ve hře nesplníte, můžete opakovat tak dlouho, až je splníte, tedy nejste negativně penalizování za to, že se Vám něco nepodařilo.
  Konkrétní případ, kdy WoW pomohlo od depresí
  Další případ, kdy WoW bylo motivačním faktorem zbavit se deprese
  Zdroj
  Další zdroj
 11. Osamělým lidem pomáhá World of Warcraft navazovat další kontakty a předcházet tak depresím ze samoty, nízkého začlenění člověka do nějakého kolektivu, protože mu ho pomáhá nahradit ten virtuální, kde hráč není penalizován za to jak vypadá, za jeho IQ, sociální situaci, či věk.
  zdroj

 

Důvodů proč hrát a dalších přínosů World of Warcraftu je samozřejmě mnohem více, ale o tom snad někdy v dalším díle o přínosech World of Warcraftu.